12 lipca 2016

Od czego zacząć ?

 1. Zarejestruj się online.
 2. Wyłącz wszystkie antywirusy oraz zapoznaj się z pozostałymi zasadami stabilnej pracy Cyber Ship.
 3. Pobierz i zainstaluj Cyber Ship. Przed rozpoczęciem instalacji należy zamknąć grę, jeśli jest ona otwarta.
 4. Uruchom bota.
 5. W oknie pod banerem „CYBER SHIP” wprowadź klucz aktywacyjny. Jeżeli nie posiadasz jeszcze klucza, zakup dowolny klucz (od 1,15 PLN).
 6. Kliknij przycisk aktywacji.
 7. Jeśli widoczny jest komunikat Uruchom World of Warships, uruchom World of Warships i zaloguj się do portu.
 8. Jeżeli Cyber Ship zwraca komunikat Brak dostępnych statków, przejdź do ustawień oraz je skonfiguruj. Szczegółowy opis ustawień ogólnych znajduje się w dolnej części tej strony.
  Ważne ! Aby statki były widoczne musisz być zalogowany w porcie !
 9. Po zapisaniu ustawień ogólnych, przejdź do ustawień statków. Na wybranych statkach ustaw odpowiedni priorytet oraz je skonfiguruj. Opis parametru „Priorytet” znajduje się w dolnej części tej strony.
 10. Kliknij przycisk Włącz auto grę a następnie kliknij okno WoWS aby było ono aktywne – w przeciwnym razie pojawi się komunikat Okno gry nie jest aktywne !.
  Aby wyłączyć automatyczną grę, możesz użyć skrótu klawiszowego CTRL + S !

cs

Zasady stabilnego działania Cyber Ship | Zalecane konfiguracje dla statków


Ustawienia ogólne:

 • Ilość bitew na dzień – jest to maksymalna ilość bitew do rozegrania przez jeden dzień.
 • Przerwa pomiędzy bitwami (w minutach) – definiuje długość trwania przerwy pomiędzy bitwami.
 • Ilość bitew przed przerwą – ilość bitew którą bot będzie rozgrywał pomiędzy przerwami (poniższe ustawienie).
 • Długość przerwy (w minutach) – długość pauzy, którą bot będzie robić po rozegraniu ustalonej ilości bitew (powyższe ustawienie).
 • Włączaj grę automatycznie – automatycznie uruchamia grę bota po uruchomieniu aplikacji Cyber Ship.

cs


Ustawienia statków:

 

 • Priorytet – definiuje statki na których ma grać bot oraz odpowiada za częstotliwość rozgrywanych bitew na danym statku. Im większy jest priorytet na danym statku, tym więcej bitew bot na nim rozegra. Zalecane jest, aby ustawić wyższy priorytet dla tych statków, które generują większe przychody. Natomiast, jeżeli chcesz aby bot grał na jednym statku to tylko na nim ustaw najwyższy priorytet (20). Jeżeli chcesz aby Cyber Ship grał na dwóch różnych statkach, na zmianę, to na obu ustaw najwyższy priorytet (20).
 • Agresywność – określa stopień wykrywania niebezpieczeństwa w jakim znajduje się bot. Im większa, tym bot będzie mniej zwracał uwagę na niebezpieczeństwo. Im mniejsza, tym bot będzie bardziej uważał w trakcie bitwy.
pl Polski
X